Państwa które były zupełnie gdzie indziej

Każdy mniej więcej wie, gdzie jest Bułgaria. Z Albanią może być trochę gorzej, ale pewnie i tak większość słusznie skojarzy ją z Bałkanami. Tymczasem Bułgaria zajmowała kiedyś sporą część terytorium dzisiejszej Ukrainy i kawał Rosji. Albanię natomiast można było znaleźć… na Kaukazie. W Europie Środkowej i Wschodniej takich kwiatków jest więcej.

Polanie

Kim byli Polanie i gdzie mieli siedziby, wie w Polsce każde dziecko. Okazuje się, że w VIII i XIX wieku we Wschodniej Europie były dwa plemiona o takiej nazwie. Drugie, mniej nam znane, zamieszkiwało obszary po obu stronach środkowego Dniepru. Najważniejszymi ośrodkami państwa Polan był Kijów i Perejasław. Pod koniec IX wieku ziemie te zostają podbite przez nowogrodzkiego księcia Olega Mądrego. Od tego momentu nazwa „Polanie” znika z kronik, choć samo plemię i zamieszkiwane przez nie terytorium staje się centrum nowego państwa – Rusi Kijowskiej. Rozpoczynając z ten sposób historię, do której po dziś dzień odwołują się zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie i Białorusini.

Polanie wschodni

Wielka Bułgaria

Państwo, nazwane tak przez bizantyjskich kronikarzy, w szczytowym okresie zajmowało ziemie między Morzem Czarnym i  Kaspijskim. Właściwie był to organizm złożony z kilku dużych plemion protobułgarskich. Bizancjum interesowało się Wielką Bułgarią nieprzypadkowo. Stąd na tereny cesarstwa wyruszały liczne bułgarskie najazdy. Z drugiej strony państwo Bułgarów najeżdżali Awarowie i Chazarowie, którzy to ostatecznie doprowadzili do jego upadku. Przynajmniej w tym miejscu. Część Bułgarów ruszyła na północ, zakładając u ujścia Kamy do Wołgi Bułgarię Kamską. Część dotarła aż na teren dzisiejszych Włoch. Jeszcze inna grupa ruszyła nad Dunaj, przekroczyła go i założyła państwo mniej więcej w miejscu, gdzie Bułgaria istnieje dziś. Przy okazji roztapiając się etnicznie i kulturowo w liczniejszej ludności słowiańskiej.

Wielka Bułgaria

Albania Kaukaska

Dla odmiany ze współczesną Albanią nie ma nic wspólnego. Nazwy, którą swoje państwo określali sami mieszkańcy, nie znamy. Trudno tu zresztą mówić o scentralizowanym państwie, raczej o luźnej federacji spokrewnionych ludów. Wiemy natomiast, że leżało na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu i częściowo Dagestanu. Albania Kaukaska przyjęła chrześcijaństwo mniej więcej w tym samym czasie co Armenia i Gruzja. Później zastąpił je, przyniesiony przez Arabów, islam. Przy chrześcijaństwie wytrwały nieliczne górskie plemiona, które istnieją do dziś – Udini. Według części azerskich uczonych Albanowie byli przodkami współczesnych Azerów. Wniosek z takiego rozumowania jest prosty: Azerowie to starożytny naród, zamieszkujący te terany od dawien dawna. W związku z tym ma do nich niezbywalne prawa, a na pewno większe niż Armenia. Mowa tu oczywiście również o spornym Karabachu.

Albania Kaukaska

Biała Chorwacja

Nie do końca wiadomo, czy w ogóle istniała. A jeśli istniała, to gdzie i co ma wspólnego z dzisiejszą Chorwacją. Różne źródła umiejscawiają ją na terenie dzisiejszych Czech, Słowacji lub Małopolski. Stąd w VII wieku Chorwaci mieli ruszyć na południe, zasiedlając Dalmację. Według innych, kierunek był dokładnie przeciwny. To z terenów dzisiejszej Chorwacji wyruszyły plemiona chorwackie na północ, by dać początek Lędzianom. Jeszcze inne źródła utożsamiają ich z Wiślanami. W jednym i drugim przypadku Biali Chorwaci musieliby być przodkami plemion polskich. Co ciekawe w VI wieku Biała Chorwacja miała graniczyć na zachodzie z… Białą Serbią.

Biała Chorwacja

Wielkie Księstwo Litewskie

Tu niby nie powinno być zaskoczeń. Czasy nieco mniej odległe, dość dobrze zbadane i znane nam z lekcji historii. No właśnie. Mam wrażenie, że akurat ta historia nie została nam w szkołach dobrze opowiedziana. Dlatego do dziś większość Polaków utożsamia WKL z Litwą. Tymczasem w XIV wieku ziemie etnicznie ruskie stanowiły 90% powierzchni WKL, natomiast ludność je zamieszkująca w około 75% była pochodzenia ruskiego. Językiem urzędowym księstwa w pierwszych wiekach jego istnienia był język starobiałoruski. W tym języku spisano najważniejsze akty prawne, w tym Statuty Litewskie. Czy Księstwo było zatem litewskie, czy raczej (biało)ruskie? Okazuje się, że w monopolizacji historii Wielkiego Księstwa Litewskiego przez współczesnych Litwinów więcej jest polityki niż historycznych faktów.

Wielkie Księstwo Litewskie

  • antrop

    tak przegladajac tylko, co slychac na blogu szanownego kolegi, taka mnie refleksja naszla…niby blog o europie srodkowo-wschodniej, ale jakbym byl np. jakims brazylijczykiem , chinczykiem, czy afroamerykaninem itp…to nie znalazbym zakladki dotyczacej tak malo znaczacego kraju w europie srodkowej jak „Polska” albo i „Niemcy” …a zreszta ..warszawa to nie praga przeciez, a kijów, minsk czy tbilisi to nie berlin..to tak apropo faktów:)