Tag - Wielkie Księstwo Litewskie

1
Państwa które były zupełnie gdzie indziej
2
Niepolskie Wilno – przewodnik Tomasa Venclovy
3
Wielkie Księstwo Białoruskie
4
Wszystko czego nie wiesz o Bitwie pod Grunwaldem a powinieneś

Państwa które były zupełnie gdzie indziej

Każdy mniej więcej wie, gdzie jest Bułgaria. Z Albanią może być trochę gorzej, ale pewnie i tak większość słusznie skojarzy ją z Bałkanami. Tymczasem Bułgaria zajmowała kiedyś sporą część terytorium dzisiejszej Ukrainy i kawał Rosji. Albanię natomiast można było znaleźć… na Kaukazie. W Europie Środkowej i Wschodniej takich kwiatków jest więcej.

Czytaj dalej

Niepolskie Wilno – przewodnik Tomasa Venclovy

Wilno w świadomości Polaków jest miastem szczególnym. Większość rodaków odwiedzając stolicę Litwy skupia się na szukaniu śladów polskości. Z jednej strony nie ma w tym nic dziwnego. Przez wieki na ulicach Wilna częściej można było usłyszeć język polski niż litewski. Z drugiej historia miasta jest daleko bardziej skomplikowana i wymyka się prostym dyskusjom wokół pytania, czy Wilno jest lub było bardziej polskie czy bardziej litewskie. A gdyby tak spojrzeć na miasto i jego dzieje z litewskiego punktu widzenia? Taką możliwość otwiera przed nami książka Tomasa Venclovy „Opisać Wilno”.

Czytaj dalej

Wielkie Księstwo Białoruskie

W powszechnej świadomości Wielkie Księstwo Litewskie kojarzone jest z Litwą i litewskością. Okazuje się jednak, że historyczne WKL ma ze współczesną Litwą mniej wspólnego, niż wskazywałoby na to nazewnictwo. Ma za to sporo wspólnego z Białorusią, białoruską kulturą i językiem. Można wręcz posunąć się do twierdzenia, że Białoruś jest równoprawnym Litwie spadkobiercą dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Czytaj dalej

Wszystko czego nie wiesz o Bitwie pod Grunwaldem a powinieneś

Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje o planowanej przez Litwinów i Białorusinów produkcji filmowej dotyczącej Bitwy pod Grunwaldem. Zamiarem jej byłoby, częściowe przynajmniej, odkłamanie polskiej wizji tego zdarzenia, która według naszych sąsiadów nie do końca pokrywa się z rzeczywistością. Projekt ostatecznie został odwołany, co nie znaczy, że nie możemy pochylić się z szacunkiem i ciekawością nad litewsko-białoruskim punktem widzenia. Oto kilka faktów dotyczących tej wielkiej bitwy, o których nie słyszeliście.

Czytaj dalej