Usłysz Białoruś

„Krzyk każdego z Was już zmienił Białoruś. W ciągu ostatniego roku Łukaszenka ugiął się pod naciskami nas wszystkich: europejskich polityków, organizacji pozarządowych, ale przede wszystkim – każdego z tysięcy odrzucających jego autorytarne rządy. Więźniowie polityczni po latach odzyskali wolność, w kioskach pojawiły się pojedyncze egzemplarze niezależnych gazet.” Więcej na stronie internetowej Usłysz Białoruś. Zapraszam.